POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE A VIZITATORILOR SITE-ULUI

(D. Lgs.196/2003)


Această politică de confidențialitate are scopul de a descrie gestionarea acestui site, cu referire la prelucrarea datelor personale ale utilizatorilor / vizitatorilor care îl consultă. Aceasta este o informație care este furnizată și în temeiul art. 13 din Decretul legislativ 196/03 – Codul privind protecția datelor cu caracter personal – celor care se conectează la site-ul corporativ al companiei Caffè San Pietro și fac uz de serviciile web relative începând de la adresa www.caffesanpietro.it. Informațiile sunt furnizate numai pentru site-urile menționate mai sus și nu pentru alte site-uri care pot fi consultate de către utilizator prin intermediul unor link-uri speciale. Site-ul www.sasabz.it este deținut de SASA SpA-AG, administrat de SASA SpA-AG, care garantează respectarea reglementărilor privind protecția datelor cu caracter personal (Decretul legislativ 196/03). Utilizatorii / vizitatorii trebuie să citească cu atenție această Politică de confidențialitate înainte de a trimite orice informații personale și / sau de a completa pe site orice formular electronic.
TIPUL DE DATE PROCESATE ȘI SCOPUL TRATAMENTULUI
1) Date de navigare
Sistemele informatice și software utilizate pentru a opera acest site dobândi, în timpul funcționării normale, unele date cu caracter personal, care sunt transmise în mod implicit atunci când se utilizează protocoale de comunicare pe Internet. Acestea sunt informații care nu sunt colectate pentru a fi asociate cu persoanele vizate identificate, dar care, prin natura lor, ar permite, prin prelucrarea și asocierea cu datele deținute de terți, să permită identificarea utilizatorilor. În această categorie de date include adrese IP sau nume de domeniu de computere utilizate de către utilizatorii conectați la site-ul, URI (Uniform Resource Identifier) ​​a resurselor solicitate, momentul cererii, metoda utilizată pentru a trimite cerere la server, dimensiunea fișierului obținut în replică, codul numeric care indică starea de răspuns de la server (de succes, eroare, etc. ..) și alți parametri în ceea ce privește sistemul de operare și mediul de calculator. Aceste date sunt utilizate numai pentru a obține informații statistice anonime privind utilizarea site-ului și pentru a verifica funcționarea corectă și sunt șterse imediat după procesare. Datele ar putea fi utilizate pentru a confirma răspunderea în cazul infracțiunilor ipotetice de calculator împotriva site-ului: în afară de această posibilitate, datele privind contactele web nu persistă mai mult de șapte zile.
2) Date furnizate voluntar de către utilizatori / vizitatori
Dacă utilizatorii / vizitatorii, care se conectează la acest site, trimit datele lor personale pentru a accesa anumite servicii sau pentru a face cereri prin e-mail, aceasta implică achiziția de către SASA SPA-AG a adresei expeditorului și / sau orice alte date personale care vor fi prelucrate exclusiv pentru a răspunde solicitării sau pentru furnizarea serviciului. Datele personale furnizate de utilizatori / vizitatori vor fi comunicate terților doar dacă comunicarea II este necesară pentru a se conforma cererilor utilizatorilor / vizitatorilor înșiși.
3) Metode de procesare
Datele personale sunt procesate cu instrumente automate pentru timpul strict necesar pentru atingerea scopurilor pentru care au fost colectate. Măsurile specifice de securitate sunt respectate pentru a preveni pierderea datelor, utilizarea ilegală sau incorectă și accesul neautorizat. Furnizarea opțională a datelor În afară de cea specificată pentru datele de navigație, utilizatorii / vizitatorii sunt liberi să furnizeze datele lor personale. Neîndeplinirea acestor date poate duce la imposibilitatea de a obține ceea ce este solicitat.
4) Drepturile părților interesate
Subiecții la care se referă datele cu caracter personal au dreptul în orice moment să obțină confirmarea III a existenței sau nu a acelorași date și să cunoască conținutul și originea sa, să verifice precizia sau să solicite integrarea actualizării, sau rectificare (articolul 7 din Decretul legislativ 196/03). Conform aceluiași articol, aveți dreptul să solicitați anularea, transformarea în formă anonimă sau blocarea datelor procesate cu încălcarea legii, precum și să vă opuneți în orice caz, din motive legitime, tratării acestora. Solicitările trebuie transmise controlorului de date la adresele indicate mai sus.