Cookie-uri

Nu folosim cookie-uri pentru a transmite informații de natură personală, nici nu sunt utilizate c.d. cookie-uri permanente de orice fel sau sisteme de urmărire a utilizatorilor. Utilizarea c.d. (care nu sunt stocate permanent pe computerul utilizatorului și care dispar atunci când browserul este închis) este strict limitat la transmiterea identificatorilor de sesiuni (constând din numere aleatorii generate de server) necesare pentru a permite navigarea în siguranță și site eficient. I c.d. cookie-urile de sesiune utilizate pe acest site evită utilizarea altor tehnologii care ar putea compromite confidențialitatea navigării utilizatorilor și nu permit achiziționarea de date personale de identificare.